1. Δομή και Πλοήγηση στην Πύλη

Η αρχική σελίδα χωρίζεται σε τρία (3) τμήματα - ενότητες:

Α. Το πρώτο τμήμα που βρίσκεται στην κορυφή, παρέχει πληροφορίες για τον κόμβο, χρήσιμους συνδέσμους που αφορούν στην εκκίνηση-ίδρυση μιας επιχείρησης στην Ελλάδα, το φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο, τις δυνατότητες χρηματοδότησης, εργασιακά και νομικά θέματα και τέλος δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας του πολίτη για τυχόν απορίες και ερωτήσεις.


Β. Στο κεντρικό τμήμα δίνεται η δυνατότητα για την αναζήτηση μιας διαδικασίας σχετικά με την υπηρεσία που επιθυμείτε να παρέχετε. 


Γ. Στο τρίτο τμήμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του YourEurope προκειμένου να αναφέρετε τυχόν εμπόδια που συναντήσατε, να ζητήσετε υποστήριξη, ή να αξιολογήσετε την ποιότητα των υπηρεσιών του κόμβου.