1. Γενικά

Μπορείτε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες που ψάχνετε σχετικά με οποιοδήποτε θέμα περιέχεται στην Ψηφιακή Πύλη EUGO.

Διατίθενται 3 διαφορετικοί τρόποι για την Αναζήτηση:

1. Με τον κωδικό της διαδικασίας από το ΕΜΔ, τον οποίο εισάγεται απευθείας
2. Με λέξεις κλειδιά - ελεύθερο κείμενο που αναζητάει στους τίτλους της διαδικασίας
3. Μέσω της κατηγοριοποίησης κατά NACE (Nomenclature of Economic Activities - η Ευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων)