1. Γενικά

Στη σελίδα αυτή, παρέχονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να αποκτήσετε το δικαίωμα να παράσχετε την υπηρεσία σας στην Ελλάδα.

Απαρτίζεται από δύο κύρια μέρη ή λειτουργικότητες.

Η πρώτη λειτουργικότητα είναι καθαρά πληροφοριακή. Πηγή της πληροφόρησης είναι το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο Ελληνικό Κράτος και ειδικότερα στην περίπτωσή μας αυτές που αφορούν τις υπηρεσίες EUGO.

Η δεύτερη λειτουργικότητα είναι η δυνατότητα που σας δίνεται, ανάλογα με την διαδικασία

α. Να κάνετε αναγγελία λειτουργίας της επιχείρησής σας στο notifybusiness.gr ή

β. Να κάνετε αίτηση στο ΚΕΠ-ΕΚΕ που επιθυμείτε, το οποίο θα αναλάβει την διεκπεραίωση του αιτήματός σας

Παρακάτω περιγράφονται τα βήματα της διαδικασίας και δίνεται συγκεκριμένο παράδειγμα της διαδικασίας έναρξης μιας επιχείρησης.