2. Βήματα για τη δημιουργία του αιτήματος

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε το αίτημά σας είναι τα παρακάτω:


1. Αναζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες

Εντοπίστε το είδος της επιχείρησης ή υπηρεσίας που σας ενδιαφέρει.


2. Δείτε τις πληροφορίες για τη διαδικασία

Δείτε βασικές πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους φορείς, τον αριθμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το πιθανό κόστος, την προθεσμία για την διεκπεραίωση του αιτήματος κλπ. 


3. Μάθετε τις προϋποθέσεις 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται για την επιτυχή έκβαση του αιτήματός σας. 


4. Τι θα χρειαστείτε

Πληροφορηθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.


5. Υποβάλλετε το αίτημα

Ολοκληρώστε τη διαδικασία κάνοντας την αίτησή σας ηλεκτρονικά, αφού έχετε ταυτοποιηθεί από το σύστημα και  μεταφορτώνοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Aκολουθεί παράδειγμα με αναλυτική περιγραφή των βημάτων.