Υπηρεσίες υποστήριξης και ανατροφοδότησης του Your Europe

1. Υπηρεσίες feedback του Your Europe

Στο τελευταίο μέρος της αρχικής σελίδας της ψηφιακής πύλης EUGO, παρέχονται οι μηχανισμοί feedback του Your Europe. 

 

Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν :

1. Να καταγράψουν σχόλια σχετικά με τα εμπόδια που συναντούν..

2. Να αναζητήσουν μηχανισμούς εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης

3. Να κάνουν παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών