1. Υπηρεσίες feedback του Your Europe

Στο τελευταίο μέρος της αρχικής σελίδας της ψηφιακής πύλης EUGO, παρέχονται οι μηχανισμοί feedback του Your Europe. 

 

Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν :

1. Να καταγράψουν σχόλια σχετικά με τα εμπόδια που συναντούν..

2. Να αναζητήσουν μηχανισμούς εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης

3. Να κάνουν παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών