1. Τι χρειάζεστε για την έκδοση των ψηφιακών εγγράφων του Gov.gr Wallet

Για τη δημιουργία ψηφιακού δελτίου ταυτότητας και άδειας οδήγησης είναι απαραίτητο να διαθέτετε:

  1. είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου
  2. είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking.
Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου πιστοποιείται αποκλειστικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  1. καταχώριση του αριθμού κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕΠ.
    (πληροφορίες για την υπηρεσία ΕΜΕΠ - Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας- δείτε το παρακάτω υπο-κεφάλαιο)
  2. σύνδεση μια φορά με τους κωδικούς web banking
Σκοπός της ταυτοποίησης είναι αφενός η ταυτοποίηση των στοιχείων σας και αφετέρου η επιβεβαίωση ότι το κινητό στο οποίο θα αποσταλεί ο κωδικός ανήκει όντως σε εσάς.
Χρειάζεστε επίσης σύνδεση στο Διαδίκτυο.