1. Τι είναι η ανάκληση - Πότε τη διενεργούμε

  1. Η Ανάκληση των ψηφιακών εγγράφων είναι η διαδικασία κατά την οποία τα ψηφιακά έγγραφα δεν βρίσκονται πλέον στο Gov.gr wallet.
  2. Η ανάκληση των ψηφιακών αντιγράφων δεν ακυρώνει τα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά.
  3. Σε περίπτωση που κάποιος κλέψει το κινητό σας, πρέπει να ακυρώσετε τα ψηφιακά πιστοποιητικά που έχετε αποθηκεύσει. Μπορείτε να ανακαλέσετε την ισχύ του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας ή και της ψηφιακής άδειας οδήγησης μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr (περιγράφουμε την ανάκληση παρακάτω). Μόλις πραγματοποιηθεί η σχετική δήλωση, αυτόματα παύει η ισχύς και των ψηφιακών αντιγράφων.