2. Είσοδος στην υπηρεσία

Μπορείτε να προχωρήσετε σε ανάκληση ψηφιακού εγγράφου ή του ίδιου του τηλεφώνου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr αφού εισαχθείτε στην υπηρεσία με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Με αναζήτηση

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση της υπηρεσίας ανάκλησης ψηφιακών εγγράφων μέσω της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης gov.gr:

  1. Πηγαίνετε στην αρχική σελίδα https://www.gov.gr/
  2. Στο πλαίσιο της αναζήτησης πληκτρολογήστε wallet ή gov.gr wallet.
  3. Κάντε κλικ στο στην υπηρεσία όταν εμφανιστεί στο αναδυόμενο πλαίσιο από κάτω.

 

β) Με πλοήγηση στις θεματικές ενότητες

Μπορείτε να βρείτε την υπηρεσία ανάκλησης των ψηφιακών εγγράφων ή/και του κινητού τηλεφώνου με πλοήγηση στις παρακάτω θεματικές ενότητες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr (με διαδοχικά βήματα):

  • Πολίτης και καθημερινότητα
  • Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα
  • Ανάκληση ψηφιακών εγγράφων του Gov.gr Wallet

 

γ) Μέσω της κεντρικής υπηρεσίας reg.services.gov.gr

Μπορείτε να βρείτε την υπηρεσία ανάκλησης των ψηφιακών εγγράφων στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/anaklese-psephiakon-eggraphon-tou-gov-gr-wallet


 

Με έναν από τους παραπάνω τρόπους βρίσκεστε στην σχετική σελίδα κι επιλέγετε Είσοδος στην υπηρεσία.