2. Προαπαιτούμενα

Για την υπεύθυνη δήλωση

Για την είσοδο στην υπηρεσία θα χρειαστείτε:

  • τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking ης τράπεζάς σας εφόσον αυτή υπάρχει ως επιλογή στη σελίδα σύνδεσης της υπηρεσίας
ή

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)

Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης χρειάζεται:

  • να γνωρίζετε τον παραλήπτη του εγγράφου
  • να έχετε κινητό τηλέφωνο και σε σύνδεση με το Διαδίκτυο για να λάβετε με SMS κωδικούς επιβεβαίωσης


Για τον έλεγχο εγκυρότητας

Θα χρειαστείτε:

  • τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου ή το QR code