3. Τρόποι επαλήθευσης

Μπορείτε να ελέγξτε την εγκυρότητα ενός εγγράφου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε σάρωση του κωδικού QR με οποιαδήποτε εφαρμογή σάρωσης διαθέτει η κινητή σας συσκευή.