3. Ισχύς γνησίου υπογραφής

Η ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της εξουσιοδότησης, έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής (ΠΝΠ Άρθρο 28, Παράγραφος 2 - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)


Μπορείτε να διαβάσετε για το γνήσιο της υπογραφής στο Άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α)

sign