1. Δομή πληροφορίας στην πύλη


Οι πληροφορίες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη είναι δομημένες ιεραρχικά σε τέσσερα (4) επίπεδα.

Επίπεδο 1: Κατηγορία

Η πύλη είναι χωρισμένη σε δύο μεγάλες κατηγορίες: «Ζωή και ταξίδια- Βοήθεια και συμβουλές προς τους πολίτες της ΕΕ και τις οικογένειές τους» και «Επιχειρήσεις- Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη». Αφορούν τις δύο κατηγορίες χρηστών της πύλης: τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Επίπεδο 2: Τομέας

Οι τομείς αντιπροσωπεύουν συνήθως ένα γεγονός ζωής, π.χ. Ταξίδια ή Υγεία.

Επίπεδο 3: Ενότητα

Οι ενότητες αφορούν ζητήματα για το συγκεκριμένο γεγονός ζωής. Π.χ. "Δικαιώματα Επιβατών"

Επίπεδο 4: Θέμα

Στο τελευταίο επίπεδο αναφέρονται όλα τα εξειδικευμένα θέματα που αφορούν το επιλεγμένο ζήτημα. π.χ. "Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών"


Στην πύλη παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Τι χρειάζεται για να εργαστείτε ή να σπουδάσετε σε άλλη χώρα της Ένωσης. Παράλληλα, παρέχει πρακτική βοήθεια και άμεσες λύσεις σε περίπτωση που παραβιαστούν τα δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων εντός ΕΕ.