3. Πού βρίσκομαι (Breadcrumb)

Στο πάνω μέρος της σελίδας βρίσκεται το breadcrumb που σας δείχνει σε ποιο σημείο της πύλης βρίσκεστε.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε άμεσα σε οποιοδήποτε προηγούμενο επίπεδο, πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Στο παράδειγμα βρισκόμαστε:

Κατηγορία: Πολίτες
Τομέα: Ταξίδια
Ενότητα: Δικαιώματα Επιβατών
Θέμα: Δικαιώματα  επιβατών αεροπορικών μεταφορών

 


Σε φορητές συσκευές με μικρότερη οθόνη μπορείτε να δείτε που βρίσκεστε από το μενού πάνω αριστερά στην οθόνη.