2. Η αρχική σελίδα

Στην αρχική σελίδα της πύλης μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες με διάφορους τρόπους:

  1. Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο αναζήτησης

  2. Χρησιμοποιώντας το μενού στο πάνω μέρος της σελίδας.

  3. Επιλέγοντας από τα θέματα που εμφανίζονται κατηγοριοποιημένα σε πλαίσια.