1. Σύνταξη Νέας Ανάλυσης

Από την κεντρική σελίδα επιλέξτε τον τύπο της Νέας Ανάλυσης που θέλετε να δημιουργήσετε. Π.χ. Σχέδιο Νόμου

Η σύνταξη οποιασδήποτε ανάλυσης περιλαμβάνει το ίδιο υπερσύνολο πεδίων, απλά ανάλογα με τον τύπο Ανάλυσης κάποια πεδία είναι ανενεργά.
 

Η ανάλυση αποτελείται από ένα σύνολο σελίδων, όπως αυτές εμφανίζονται στον Πίνακα Έκθεσης στη δεξιά στήλη.