2. Πλοήγηση

Η ανάλυση αποτελείται από ένα σύνολο σελίδων, όπως αυτές εμφανίζονται στον Πίνακα Έκθεσης στη δεξιά στήλη.

Ταυτόχρονα, μπορείτε να μεταβείτε άμεσα σε μια οποιαδήποτε σελίδα της ανάλυσης πατώντας το αντίστοιχο σύνδεσμο από το πίνακα της έκθεσης στα δεξιά.


 

Κάθε σελίδα της έκθεσης μπορεί να συμπληρώνεται πεδίο προς πεδίο.

Για να αλλάξετε σελίδα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Πίνακα Έκθεσης στα δεξιά είτε να πατήσετε τα κουμπιά Επόμενα/Προηγούμενα Πεδία  στο κάτω μέρος της σελίδας.

Δεν χρειάζεται να πατάτε το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση πριν την αλλαγή σελίδας.
  

   Το κουμπί Επιστροφή στο ιστορικό στο πάνω μέρος κάθε σελίδας, σας γυρίζει στο Ιστορικό Αναλύσεων και όχι στην προηγούμενη σελίδα. Φροντίστε να έχετε κάνει Προσωρινή Αποθήκευση πριν, αλλιώς θα χάσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει.