1. Ιστορικό - Αναζήτηση Ανάλυσης

Μπορείτε να δείτε όλες τις αναλύσεις που έχετε συγγράψει απο την επιλογή του μενού Ιστορικό στην ενότητα Διαχείριση Αναλύσεων.


Χρησιμοποιώντας τα αντίστοχα κουμπιά στο πάνω μέρος της σελίδας μπορείτε να δείτε:

  1. Όλες τις αναλύσεις που έχετε συγγράψει ανεξάρτητα την κατάστασή τους (Οι αναλύσεις μου).
  2. Τις αναλύσεις του φορέα σας που βρίσκονται σε κατάσταση "Συντάσσεται" (Διαθέσιμες αναλύσεις του φορέα μου).Κάντε "κλικ" πάνω σε οποιαδήποτε γραμμή του πίνακα για να δείτε τα περιεχόμενα της συγκεκριμένης ανάλυσης.Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στο πάνω μέρος του εμφανιζόμενου πίνακα έχετε τη δυνατότητα:

  1. να επιλέξετε το πλήθος των αναλύσεων που θα εμφανίζονται ανά σελίδα.
  2. να αναζητήσετε κάποια ανάλυση. Η αναζήτηση γίνεται σε όλα τα πεδία του πίνακα όποτε αν θέλετε π.χ. να εμφανίσετε τις αναλύσεις που οριστικοποιήθηκαν αρκεί αν πληκτρολογήσετε στο πεδίο της αναζήτησης "Οριστικοποιήθηκε". Το φιλτράρισμα των στοιχείων γίνεται καθώς πληκτρολογείτε.
  3. να ταξινομήσετε τον πίνακα πατώντας στο τίτλο οποιαδήποτε στήλης. Με το πρώτο "κλικ" εφαρμόζεται αύξουσα ταξινόμηση και με το επόμενο φθίνουσα.