1. Γενικά

Μέσω του Οδηγού για τους πολίτες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στην ΕΕ, αποφεύγοντας δυσχέρειες και γραφειοκρατία.

Στον οδηγό για τους πολίτες της πύλης Your Europe θα βρείτε απαντήσεις σε ουσιώδεις ερωτήσεις όπως:

 • Πρέπει να δηλώσω ότι κατοικώ στο εξωτερικό;
 • Πώς μπορώ να αναγνωρίσω τα επαγγελματικά μου προσόντα;
 • Η ασφάλεια υγείας μου θα με καλύπτει και στο εξωτερικό;
 • Πού πρέπει να πληρώσω φόρο εισοδήματος;
 • Μπορεί η οικογένειά μου να με ακολουθήσει στη φιλοξενούσα χώρα;

  Η πύλη του Your Europe σας παρέχει πρόσβαση στα εξής:

  • Ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο
  • Πληροφορίες σχετικά με διοικητικές διαδικασίες και τα βήματα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αυτές
  • Υπηρεσίες υποστήριξης υπό τη διαχείριση της ΕΕ ή των εθνικών αρχών που είναι οι πλέον κατάλληλες για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών 
  • Ένα εργαλείο ανατροφοδότησης χρηστών για την αναφορά προβλημάτων ή εμποδίων που αντιμετωπίζονται στην πύλη ή άλλες ψηφιακές πηγές που παρέχονται από την ΕΕ και τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών και υπηρεσιών 
  • Πληροφορίες σε 23 γλώσσες της ΕΕ 

   Για να βρείτε το θέμα που σας ενδιαφέρει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναζήτησης ή απλά να πλοηγηθείτε στις διάφορες θεματικές ενότητες όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα.