2. Αναζήτηση με λέξη "κλειδί" απο την Αρχική Σελίδα

Παράδειγμα: Διατηρώ επιχείρηση και θέλω να εξάγω προϊόντα

Έστω ότι διατηρείτε επιχείρηση και θέλετε να εξάγετε προϊόντα και ενδιαφέρεστε να μάθετε τις διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσετε για την εξαγωγή προϊόντων.

Βήμα 1

Στην αρχική σελίδα  πληκτρολογείτε το θέμα της αναζήτησης.

Παράδειγμα: "εξαγωγή προϊόντων"

Επιλέγετε Αναζήτηση.

 

Βήμα 2
Παρουσιάζονται τα θέματα στα οποία συγκαταλέγονται οι λέξεις της Αναζήτησης.

  

Βήμα 3
Μπορείτε να "επιλέξετε γλώσσα" οπότε και παρουσιάζονται ορισμένα θέματα μεταφρασμένα στην άλλη γλώσσα ή/και επιπλέον θέματα.

  

Βήμα 4

Επιλέγετε το θέμα το οποίο θεωρείτε ότι θα παρέχει τις πληροφορίες που αναζητάτε.