1. Τι είναι

Ο μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης (assistance services finder) σας βοηθά να βρίσκετε τις πιο σχετικές υπηρεσίες, σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο, που μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές. Αφού απαντήσετε σε μερικές βασικές ερωτήσεις το εργαλείο σας προτείνει την πιο κατάλληλη υπηρεσία για την παροχή βοήθειας.