Α. Γενική περιγραφή

2. Ποιος είναι ο σκοπός του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας

Σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας του Ε.Μ.Επ. είναι η διευκόλυνση της παροχής ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Τα στοιχεία τα οποία δύνανται να καταχωρισθούν είναι:

  • Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου
  • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου
  • Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής
  • Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας