2. Δήλωση διεύθυνσης διαμονής

Δήλωση διεύθυνσης διαμονής

Πατήστε το κουμπί "Δήλωση διεύθυνσης διαμονής"

 


Ανοίξτε την αναδιπλούμενη λίστα με τις χώρες και επιλέξτε Ελλάδα (προς διευκόλυνσή σας, είναι η πρώτη επιλογή)


 


Πληκτρολογείστε τη διεύθυνσή σας στο πεδίο «Διεύθυνση» και πατήστε το κουμπί «Αναζήτηση».

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνσή σας μαζί με τον Τ.Κ. για να είναι πιο ακριβής η αναζήτηση. Π.χ.

Αδριανουπόλεως 63, 16121

Αν εμφανιστούν πολλά αποτελέσματα, επιλέξτε τη διεύθυνσή σας.Αυτόματα θα συμπληρωθούν τα στοιχεία της διεύθυνσης στα αντίστοιχα πεδία. Μπορείτε να τα τροποποιήσετε αν χρειάζεται και στο τέλος να πατήσετε το κουμπί "Ολοκλήρωση".Ειδικές περιπτώσεις - Διευκρινήσεις

Αν η διεύθυνση σας είναι διασταύρωση επιλέξτε το κουτάκι «Διασταύρωση » και συμπληρώστε τη «2η οδό» καθώς και τον«Αριθμό 2ης οδού».

Αν δεν βρείτε την οδό σας, επιλέξτε το αντίστοιχο κουτάκι «Η οδός δεν βρέθηκε » και συμπληρώστε το πεδίο μόνη/ος σας.

Εναλλακτικός τρόπος δήλωσης διεύθυνσης

Εναλλακτικά του προηγούμενου τρόπου, μπορείτε να ακολουθήσετε τον οδηγό συμπλήρωσης ώστε να βρείτε τη διεύθυνσή σας ακολουθώντας μερικά απλά βήματα.

Από το πλαίσιο της διεύθυνσης διαμονής πατήστε στον σύνδεσμο "οδηγό συμπλήρωσης" για να ξεκινήσετε.


Συνεχίζετε συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία διαδοχικά από τις αναπτυσσόμενες λίστες που αφορούν σε:

 1. Περιφέρεια
 2. Περιφερειακή Ενότητα
 3. Δήμο
 4. Πόλη/Χωριό
Σε περίπτωση λάθους θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Καθαρισμός διεύθυνσης και να ξεκινήσετε από την αρχή


Παράδειγμα

 • Επιλέγετε από τη λίστα των Περιφερειών, την περιφέρεια «ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

 • Επιλέγετε από τη λίστα των Περιφερειακών Ενοτήτων, την περιφερειακή ενότητα «ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

 • Επιλέγετε από τη λίστα των Δήμων, το Δήμο «ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ».

 • Επιλέγετε από τη λίστα των Πόλεων/Χωριών, την πόλη του «ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

 • Συνεχίζετε με την επιλογή της οδού σας από την αναπτυσσόμενη λίστα και συμπληρώνετε το πεδίο «Αριθμός».

 • Συμπληρώνεται αυτόματα ο «Ταχυδρομικός κώδικας» και, αν υπάρχει, το πεδίο «Συνοικία/Περιοχή»

 • Τέλος, πατάτε «Ολοκλήρωση»