Α.Εισαγωγή στην υπηρεσία

1. Εισαγωγή

Tο myKEPlive είναι η νέα πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης & εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων από υπαλλήλους των ΚΕΠ, μέσω τηλεδιάσκεψης / βιντεοκλήσης κατόπιν ραντεβού. Συγκεκριμένα έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε για να εξυπηρετηθείτε μέσω βίντεο-κλήσης/ τηλεδιάσκεψης από εκπρόσωπο του ΚΕΠ.


Στόχος του myKEPlive

Στόχος του myKEPlive  είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης στους πολίτες, χωρίς τη φυσική μετάβαση των πολιτών στα ΚΕΠ. Με την ψηφιακή πλατφόρμα αναβαθμίζεται και βελτιώνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση τους.