1. Εισαγωγή

Tο myKEPlive είναι είναι η νέα πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης για την διεκπεραίωση συγκεκριμένου αιτήματος, μέσω τηλεδιάσκεψης / βιντεοκλήσης, με ραντεβού, από υπαλλήλους των ΚΕΠ για πολίτες και επιχειρήσεις.


Στόχος του myKEPlive

Στόχος του myKEPlive  είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης στους πολίτες, χωρίς τη φυσική μετάβαση αυτών στα ΚΕΠ. Με τη ψηφιακή πλατφόρμα αναβαθμίζεται και βελτιώνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση τους.