1. Πιστοποιητικά Δημοτολογίου και Ληξιαρχικές Πράξεις

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις δημοτολογίου όπως πιστοποιητικό γέννησης, ληξιαρχική πράξη γάμου κ.α.

Χαρακτηριστικά

  • Το πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη μπορείτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να το εκτυπώσετε και να το παραδώσετε έντυπα.
  • Κάθε πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης φέρει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με την έντυπη.
  • Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ενός εγγράφου και να κάνετε έλεγχο εγκυρότητας (επαλήθευσης) των περιεχομένων του.
  • Όλα τα έγγραφα που εκδίδετε αποθηκεύονται στη Θυρίδα Πολίτη. Η θυρίδα πολίτη είναι το ψηφιακό σας γραμματοκιβώτιο στην πύλη gov.gr. Μπορείτε να βρείτε έγγραφα που εκδώσατε online στη πύλη ή έγγραφα που εκδώσατε σε δεύτερο χρόνο από φορέα μέσω της πύλης.

Τρόποι έκδοσης

Μπορείτε να εκδώσετε ένα πιστοποιητικό ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Άμεση έκδοση ηλεκτρονικά

Μπορείτε να εκδώσετε άμεσα και ηλεκτρονικά ένα πιστοποιητικό ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Σημειώστε ότι διαθέσιμες για άμεση έκδοση ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

  • από το 2013 και μετά
  • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά

 

β) Έκδοση ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ

Αν το πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη που αιτήστε δεν είναι διαθέσιμο για άμεση έκδοση μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση του ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ. Μετά την διεκπεραίωση της υπόθεσης από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΕΠ, το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θα σταλεί στη δική σας θυρίδα του πολίτη και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

 

γ) Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη

Αν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.