2. Διαθέσιμα πιστοποιητικά

Τα πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις καθώς και οι διαθέσιμοι τρόποι που μπορείτε να τα εκδώσετε φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Τίτλος Περιγραφή Άμεση έκδοση ηλεκτρονικά Έκδοση σε δεύτερο χρόνο μέσω ΚΕΠ
Με τηλεδιάσκεψη myKEPlive
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Εκδώστε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Πιστοποιητικό γέννησης

Εκδώστε πιστοποιητικό γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Πιστοποιητικό ιθαγένειας

Εκδώστε πιστοποιητικό ιθαγένειας για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Εκδώστε πιστοποιητικό εντοπιότητας από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

Εκδώστε πιστοποιητικό εγγραφής σας στο μητρώο αρρένων του δήμου που δηλωθήκατε κατά την γέννηση σας.

Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών

Εκδώστε αντίγραφο πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται μία φορά και τηρείται στα αρχεία του Δήμου που ήταν δημότης ο θανόντας. Στη συνέχεια λαμβάνετε αντίγραφα από αυτό το πιστοποιητικό.

Η πρώτη έκδοση γίνεται με αίτηση μέσω ΚΕΠ.

Υπό προϋποθέσεις Μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών που έχει εκδοθεί μετά τις 16/4/2020, εφόσον είστε εγγύτερος συγγενής του θανόντα.

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας.

Υπό προϋποθέσεις

Άμεσα διαθέσιμα είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

  • από το 2013 και μετά
  • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
  • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Υπό προϋποθέσεις

Άμεσα διαθέσιμα είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

  • από το 2013 και μετά
  • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
  • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης

Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης μπορεί να εκδοθεί αν είστε ή ήσασταν οποιαδήποτε στιγμή, στην ίδια μερίδα με το θανόντα

Υπό προϋποθέσεις

Άμεσα διαθέσιμα είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

  • από το 2013 και μετά
  • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
  • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών