1. Πώς να εκδώσετε πιστοποιητικό

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικά δημοτολογίου για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας. Η έκδοση πιστοποιητικού μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Άμεση έκδοση ηλεκτρονικά

Το πιστοποιητικό που θα εκδώσετε μέσω του gov.gr θα είναι άμεσα διαθέσιμο ηλεκτρονικά.

2) Έκδοση σε δεύτερο χρόνο μέσω ΚΕΠ

Αν το πιστοποιητικό δεν είναι διαθέσιμο για άμεση έκδοση μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοσή του ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ. Μετά την διεκπεραίωση της υπόθεσης από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΕΠ, το πιστοποιητικό θα σταλεί στη δική σας θυρίδα του πολίτη και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

3) Έκδοση με τηλεδιάσκεψη ΚΕΠ

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης. Το πιστοποιητικό θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά σε δεύτερο χρόνο μέσω email.

Διαθέσιμα πιστοποιητικά

Όλα τα πιστοποιητικά και οι τρόποι που μπορείτε να τα εκδώσετε φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Τίτλος Περιγραφή Άμεση έκδοση ηλεκτρονικά Έκδοση σε δεύτερο χρόνο μέσω ΚΕΠ
Με τηλεδιάσκεψη myKEPlive
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Εκδώστε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Πιστοποιητικό γέννησης

Εκδώστε πιστοποιητικό γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Πιστοποιητικό ιθαγένειας

Εκδώστε πιστοποιητικό ιθαγένειας για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Εκδώστε πιστοποιητικό εντοπιότητας από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

Εκδώστε πιστοποιητικό εγγραφής σας στο μητρώο αρρένων του δήμου που δηλωθήκατε κατά την γέννηση σας.