1. Πριν ξεκινήσετε

Μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών θανόντος, αν κατά την ημέρα θανάτου ήσασταν εγγύτερος συγγενής. Το πιστοποιητικό εκδίδεται μία φορά και τηρείται στα αρχεία του Δήμου που ήταν δημότης ο θανόντας. Στη συνέχεια λαμβάνετε αντίγραφα από αυτό το πιστοποιητικό. Η έκδοση μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Έκδοση για πρώτη φορά μέσω μέσω ΚΕΠ

Η πρώτη έκδοση πρέπει να γίνει με ηλεκτρονική αίτηση μέσω ΚΕΠ. Μετά την διεκπεραίωση της υπόθεσης από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΕΠ, το αντίγραφο Πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών θα σταλεί στη δική σας θυρίδα του πολίτη και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

2) Άμεση έκδοση ηλεκτρονικά

Εφόσον έχει γίνει η πρώτη έκδοση, μπορείτε να εκδώσετε ηλεκτρονικά αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών άμεσα και ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

Σημειώστε ότι άμεσα διαθέσιμα είναι τα Πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών που έχουν εκδοθεί μετά τις 16/4/2020, εφόσον είστε εγγύτερος συγγενής του θανόντα.

3) Έκδοση με τηλεδιάσκεψη ΚΕΠ

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του αντιγράφου Πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης. Το αντίγραφο Πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά σε δεύτερο χρόνο μέσω email.