2. Εύρεση υπηρεσίας

Βρείτε την υπηρεσία Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Αναζήτηση
  1. Στο πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα πληκτρολογήστε με ελληνικά μέρος της φράσης πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
  2. Όταν εμφανιστεί το όνομα της υπηρεσίας στο αναδυόμενο πλαίσιο κάντε κλικ πάνω του.


β) Πλοήγηση

Από την αρχική σελίδα του gov.gr, πλοηγηθείτε μέσω των κατηγοριών των υπηρεσιών:

  1. Αρχική > Οικογένεια > Απώλεια
  2. Επιλέξτε την υπηρεσία Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.


γ) Απευθείας

Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην υπηρεσία μέσω του υπερσυνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon