1. Πριν ξεκινήσετε

Μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών θανόντος, αν κατά την ημέρα θανάτου ήσασταν εγγύτερος συγγενής. Το πιστοποιητικό εκδίδεται μία φορά και τηρείται στα αρχεία του Δήμου που ήταν δημότης ο θανόντος. Στη συνέχεια λαμβάνετε αντίγραφα από αυτό το πιστοποιητικό.

Η πρώτη έκδοση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Θα χρειαστείτε:
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • τα στοιχεία του θανόντος
Χαρακτηριστικά
  • Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση της πράξης από το ΚΕΠ, το πιστοποιητικό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.
  • Το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί μέσω ΚΕΠ έχει υπογραφή και σφραγίδα του Δήμου.