1. Αναφορά στη νομοθεσία

Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση θεσμοθετήθηκε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΠΝΠ - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)

Η νομοθετική πρόβλεψη ορίζει ότι η εξουσιοδότηση μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που η Πύλη διαθέτει.

Μπορείτε να διαβάσετε τι είναι η υπεύθυνη δήλωση/ εξουσιοδότηση στο άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α)

Εφημερίδα της κυβέρνησης