1. Προβολή θυρίδας

Με την είσοδο σας σε μια από τις θυρίδες που έχετε πρόσβαση θα μεταβείτε στην αρχική οθόνη όπου μπορείτε να δείτε τις αιτήσεις που έχουν αποσταλεί στο ΚΕΠ σας. Στα αναδιπλούμενο μενού στο αριστερό μέρος της οθόνης μπορείτε να επιλέξετε και να δείτε όλες τις αιτήσεις ή υποσύνολα αυτών.

Όλες οι λειτουργίες της αρχικής οθόνης περιγράφονται συνοπτικά στην παρακάτω διαδραστική εικόνα. Κάντε κλικ πάνω σε κάθε ενεργό σημείο για να δείτε λεπτομέρειες. Μεγιστοποιήστε το παράθυρο πατώντας το εικονίδιο . Επιστρέψτε στη κανονική προβολή πατώντας το πλήκτρο ESC.

Αρχική οθόνη θυρίδας

Τα υποσύνολα των αιτήσεων είναι:

  • Οι ανοιχτές υποθέσεις μου. Εμφανίζει τις εισερχόμενες αιτήσεις που σας έχουν ανατεθεί από τον Διαχειριστή ή τις έχετε αναλάβει ο ίδιος/α
  • Εισερχόμενες. Το σύνολο των νέων αιτήσεων που δεν έχουν ανατεθεί/αναληφθεί)
  • Σε εκκρεμότητα. Όλες οι αιτήσεις που έχουν ανατεθεί/αναληφθεί)
  • Ολοκληρωμένες. Οι αιτήσεις που έχουν διεπαιρεωθεί
  • Απορριφθείσες. Οι αιτήσεις που έχουν απορριφθεί.