Πώς ελέγχω τη θυρίδα

2. Aναζήτηση στη θυρίδα

Αναζήτηση με βάση τον αριθμό υπόθεσης

Η εύρεση μίας αίτησης σε κάποιο από τα υποσύνολα των αιτήσεων γίνεται ως εξής:

  1. Από το αριστερό αναδιπλούμενο μενού επιλέξτε το υποσύνολο αιτήσεων που σας εξυπηρετεί, και
  2. Στο πλαίσιο αναζήτησης γράψτε τον αριθμό της υπόθεσης.
  3. Στη συνέχεια πατήστε «Αναζήτηση». Αυτόματα θα οδηγηθείτε στη σελίδα της συγκεκριμένης αίτησης.  

 

 

Η αναζήτηση γίνεται πάντοτε στο υποσύνολο που έχετε επιλεγμένο από το αριστερό μενού Υποθέσεις. Αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση σε όλες τις υποθέσεις επιλέξτε το υποσύνολο Όλες.
Αναζήτηση με βάση το όνομα του πολίτη

Ομοίως αναζητήστε έναν πολίτη με το ονοματεπώνυμο του ή μέρος αυτού για να βρείτε όλες τις αιτήσεις που έχει υποβάλει στο ΚΕΠ σας.