1. Ξεκινώντας μια Νέα υπόθεση


Βήμα 1

Για τη δημιουργία Νέας υπόθεσης επιλέγετε Νέα υπόθεση.


Βήμα 2

Αυτόματα εμφανίζεται το κουμπί Δημιουργία υπόθεσης.  Επιλέγετε από τα διαθέσιμα πρότυπα και στη συνέχεια Δημιουργία υπόθεσης.