2. Εισαγωγή και επιβεβαίωση στοιχείων του πολίτη

Βήμα 1

Έχοντας επιλέξει ως παράδειγμα το Υπόδειγμα βεβαίωσης εμβολιασμού, εμφανίζεται η δυνατότητα συμπλήρωσης βασικών στοιχείων του πολίτη.


Για την βεβαίωση εμβολιασμού κατά του Covid-19, χρειάζεται να πληκτρολογήσετε μόνο τον ΑΜΚΑ του πολίτηΗ φόρμα και ο αριθμός των πεδίων για συμπλήρωση θα ποικίλει ανάλογα με το είδος της αίτησης

Βήμα 2

Εμφανίζονται τα στοιχεία του πολίτη σύμφωνα με την προηγούμενη καταχώρηση. Επιλέγετε Συνέχεια