2. Πριν ξεκινήσετε

Ενημερώστε ή μεταβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο ΠΙΧΟ σας αντλώντας τα απευθείας με τη νέα υπηρεσία διασύνδεσης eGov-KYC «Know Your Customer-Συστηθείτε». Η πρόσβαση στην εφαρμογή eGov-KYC γίνεται μέσα από το περιβάλλον web banking του ΠΙΧΟ. Αυτήν τη στιγμή οι περισσότερες συστημικές ελληνικές τράπεζες έχουν διασύνδεση με την υπηρεσία eGov-KYC.

Σημειώστε ότι για τη χρήση της υπηρεσίας eGov-KYC θα πρέπει να έχετε δηλωμένο και επιβεβαιωμένο έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)

Τι θα χρειαστείτε

  • Το κινητό σας τηλέφωνο που έχετε δηλώσει στο Ε.Μ.Επ.
  • Τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο web banking (όνομα χρήστη και κωδικό)
  • Τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο TAXISnet

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τη διαδικασία μέσα από το παράδειγμα του web banking της Εθνικής Τράπεζας. Η διαδικασία είναι παρόμοια και για τα υπόλοιπα ΠΙΧΟ που υποστηρίζουν τη διασύνδεση με την υπηρεσία eGov-KYC.