1. Αρχική αλλαγή κωδικού εισόδου

1. Την πρώτη φορά που εισέρχεστε ως Διαχειριστής είναι υποχρεωτικό να αλλάξετε τον κωδικό σας (password) εισόδου στο σύστημα.

Κατά τη διαδικασία απόδοσης διαχειριστικού ρόλου και αντίστοιχα της Δημιουργίας λογαριασμού στην πλατφόρμα "Κεντρικό ΣΗΔΕ - Εφαρμογή Διαχείρισης" έχετε λάβει ένα email στο οποίο αναγράφεται: Η αλλαγή του αρχικού κωδικού είναι υποχρεωτική την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στο σύστημα.

   

Πηγαίνετε στη διεύθυνση https://register.mindigital-shde.gr

Εισάγετε:

  • το προσωπικό σας υπηρεσιακό email.
  • τον κωδικό που είχατε εξαρχής.
  • τον κωδικό που λαμβάνετε με SMS.

Επιλέγετε Είσοδος.

   

Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό.

Εισάγετε τον καινούργιο σας κωδικό 2 φορές. Η δεύτερη εισαγωγή γίνεται για να είστε σίγουροι τι γράφετε.

   

Εμφανίζεται μήνυμα ότι Η αλλαγή κωδικού πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και εισάγετε εκ νέου:

  • το προσωπικό σας υπηρεσιακό email και
  • τον καινούργιο σας κωδικό.


   

Εισάγετε τον κωδικό που λαμβάνετε με SMS.

Επιλέγετε Είσοδος.

   

Επιλέγετε Αποδέχομαι για να αποδεχτείτε τον ρόλο που σας διατίθεται.

   

Ακολουθεί μήνυμα καλωσορίσματος και ότι Η αποδοχή ρόλου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.