1. Έναρξη της διαδικασίας έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού σε Δημόσιο Υπάλληλο

Ως Διαχειριστής χρειάζεται να γνωρίζετε:

  1. το Α.Φ.Μ. του Δημοσίου Υπαλλήλου και
  2. τη Διεύθυνση του υπηρεσιακού E-Mail του Δημοσίου Υπλλήλου

Επιλέγετε Νέο Ψηφιακό Πιστοποιητικό.
     
Συμπληρώνετε το ΑΦΜ του Δημοσίου Υπαλλήλου και στη συνέχεια το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού.

Αυτόματα εμφανίζονται το Όνομα, το Επώνυμο και το Όνομα Πατρός του Δημοσίου Υπαλλήλου.


       

Αν εισάγετε εσφαλμένο ΑΦΜ εμφανίζεται μήνυμα λάθους κι επιλέγετε ΟΚ για να εισάγετε και πάλι το ΑΦΜ.

   
Εισάγετε τη Διεύθυνση email του Δημοσίου Υπαλλήλου. 

    Εισάγετε τη διεύθυνση email του υπηρεσιακού email του υπαλλήλου κι όχι κάποια διεύθυνση προσωπικού email.

Συμπληρώνετε προαιρετικά τα τηλέφωνα του υπαλλήλου.

Επιλέγετε Έναρξη Διαδικασίας.