Απόδοση ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω ΚΣΗΔΕ σε Δημόσιο Υπάλληλο δικαιούχο ΨΠ

2. Ενημέρωση από το περιβάλλον Διαχείρισης

Με την εκκίνηση της διαδικασίας από τον Διαχειριστή, ένα email στέλνεται αυτόματα στον δικαιούχο Δημόσιο Υπάλληλο για να κάνει κάποιες ενέργειες για την ταυτοποίησή του.

Παράλληλα ενημερώνεστε στο περιβάλλον Διαχείρισης Πιστοποιητικών. Επιλέγετε Κατάσταση και από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέγετε Αναμένεται ο έλεγχος στοιχείων του χρήστη. Στη συνέχεια επιλέγετε Αναζήτηση.


Εμφανίζονται όλοι οι δικαιούχοι Ψηφιακών Πιστοποιητικών για τους οποίους έχει ξεκινήσει η διαδικασία και τους έχει σταλεί σχετικό email για να γίνουν ενέργειες από μέρους τους. Βρίσκετε το όνομα του υπαλλήλου για τον οποίο θέλετε να δείτε την κατάστασή του.  Επιλέγετε το μπλε εικονίδιο για τις Λεπτομέρειες.
    

Σε αυτή τη φάση, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε Ακύρωση διαδικασίας έκδοσης ΨΠ (Ψηφιακού Πιστοποιητικού). Εφόσον όλα τα εισαχθέντα στοιχεία είναι σωστά, δεν το επιλέγετε.

   
Επιλέγετε το Ιστορικό αίτησης και βλέπετε ότι ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης ΨΠ από εσάς (1).  Επίσης, ενημερώνεστε ότι πράγματι έχει σταλεί email στον δικαιούχο ΨΠ (2).