1. Αναζήτηση υπαλλήλου δικαιούχου ΨΠ

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν υπάλληλο για να δείτε την κατάστασή του, δηλαδή σε ποιο σημείο της διαδικασίας απόδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού βρίσκεται.

1. Με πληκτρολόγηση στοιχείων

Πληκτρολογείτε το Όνομα ή το email ή Επίθετο του υπαλλήλου.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και συνδυασμό αυτών, δηλαδή και το Όνομα και το Επίθετο (σε περίπτωση ίσως που με ένα συγκεκριμένο επίθετο αναμένεται να εμφανιστούν πολλοί υπάλληλοι).

   

 2. Με επιλογή Φορέα


   

3. Με επιλογή Κατάστασης

Επιλέγετε μία Κατάσταση στην οποία θεωρείτε ότι συμπεριλαμβάνεται ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι που ψάχνετε.

   

4. Με επιλογή Λόγου Ανάκλησης

Υπάρχει η δυνατότητα Ανάκλησης Πιστοποιητικού εφόσον αυτό έχει ήδη εκδοθεί. Εφόσον έχετε προχωρήσει σε Ανάκληση Πιστοποιητικού έχετε δηλώσει και για ποιον λόγο γίνεται η ανάκληση αυτή.

   

Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω επιλέγετε Αναζήτηση.

Με την Αναζήτηση παρουσιάζεται ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι  που συμφωνούν με τα κριτήρια της αναζήτησης. Στον συγκεκριμένο υπάλληλο επιλέγετε το μπλε εικονίδιο Λεπτομέρειες.