Αναζήτηση υπαλλήλου και ενημέρωση για τις ενέργειές του

2. Ενημέρωση για την κατάσταση και τις ενέργειες του υπαλλήλου

Έχοντας επιλέξει τις Λεπτομέρειες εμφανίζονται κατ' αρχάς τα στοιχεία και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο υπάλληλος.

          

Στο Ιστορικό αίτησης εμφανίζονται όλες οι ενέργειες που αφορούν στην έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

  

Παρατηρείστε ότι οι ενέργειες είναι τοποθετημένες κατά χρονολογική σειρά με τις πιο πρόσφατες να βρίσκονται "ψηλότερα" στη σελίδα.

   

Στο Ιστορικό αίτησης εμφανίζονται και οι τυχόν καταχωρήσεις αιτημάτων προβλημάτων που τυχόν έχουν υποβληθεί από τον ίδιο τον δημόσιο υπάλληλο.

        

Στο Ιστορικό αίτησης εμφανίζονται και οι τυχόν καταχωρήσεις αιτημάτων προβλημάτων που τυχόν έχουν υποβληθεί από τον Διαχειριστή ΨΠ.