1. Αναζήτηση και εύρεση υπαλλήλου

Αναζητάτε τον συγκεκριμένο υπάλληλο με έναν από τους δυνατούς τρόπους. π.χ. με το επίθετο. Εισάγετε το Επίθετο του υπαλλήλου κι επιλέγετε Αναζήτηση.

   

Εμφανίζεται ο υπάλληλος (ή περισσότεροι οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης) και επιλέγετε από τον συγκεκριμένο υπάλληλο το μικρό μπλε εικονίδιο Λεπτομέρειες.

   

Εμφανίζεται η καρτέλα του υπαλλήλου με τα ατομικά του στοιχεία και (χαμηλότερα στην οθόνη) δίπλα στο Ιστορικό αίτησης εμφανίζονται τα εικονίδια με τις περαιτέρω ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο Διαχειριστής.