Ενέργειες (από το Ιστορικό αίτησης)

2. Οι ενέργειες σε τίτλους

Στην καρτέλα κάθε υπαλλήλου είναι διαθέσιμες ορισμένες ενέργειες.

   

Καταχώρηση αιτήματος.

        

Ξεκλείδωμα λογαριασμού.

   

Αποστολή email κατάστασης.

   

Λεπτομέρειες.