Ενέργειες (από το Ιστορικό αίτησης)

1. Αναζήτηση και εύρεση υπαλλήλου

Αναζητάτε τον συγκεκριμένο υπάλληλο με έναν από τους δυνατούς τρόπους. π.χ. με το επίθετο. Εισάγετε το Επίθετο του υπαλλήλου κι επιλέγετε Αναζήτηση.

   

Εμφανίζεται ο υπάλληλος (ή περισσότεροι οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης) και επιλέγετε από τον συγκεκριμένο υπάλληλο το μικρό μπλε εικονίδιο Λεπτομέρειες.

   

Εμφανίζεται η καρτέλα του υπαλλήλου με τα ατομικά του στοιχεία και (χαμηλότερα στην οθόνη) δίπλα στο Ιστορικό αίτησης εμφανίζονται τα εικονίδια με τις περαιτέρω ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο Διαχειριστής.