2. Επικοινωνία με το helpdesk για την επίλυση του προβλήματος

Ταυτόχρονα με την Καταγραφή αιτήματος και την προβολή της στο Ιστορικό αίτησης, ενημερώνεστε στο προσωπικό σας υπηρεσιακό email με θέμα Επιτυχής δημιουργία δελτίου υποστήριξης (1). Το αίτημα- δελτίο λαμβάνει και έναν αριθμό υποστήριξης (π.χ.[#INC0000001654]) ο οποίος ακολουθεί το συγκεκριμένο αίτημα σε όλη την αλληλογραφία σας με το helpdesk. Επιλέγετε το: Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη του δελτίου πατώντας εδώ ή πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο περιβάλλον KSHDE για τα αιτήματα.

   

Το περιβάλλον του ΚΣΗΔΕ που εμφανίζεται είναι το περιβάλλον υποστήριξης και παρουσιάζει όλη την αλληλογραφία ενός αιτήματος. Εμφανίζεται:

  • το όνομα του δημοσίου υπαλλήλου (1)
  • με τον μοναδικό  αριθμό υποστήριξης (2)
  • καθώς και το όνομά σας (3) - εφόσον έχετε εσείς υποβάλει το αίτημα.
   

Στο προσωπικό σας υπηρεσιακό email παρακολουθείτε όλη την αλληλογραφία με το helpdesk.

   

Πάντα σε αντιστοιχία με τα email παρακολουθείτε και στο περιβάλλον υποστήριξης του ΚΣΗΔΕ όλες τις οδηγίες προς αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η παρακολούθηση του αιτήματος στο περιβάλλον ΚΣΗΔΕ εμφανίζεται ενιαία ενώ στο προσωπικό σας υπηρεσιακό email μπορεί να παρεμβάλλονται και διάφορα άλλα μηνύματα που λαμβάνετε.

    

Στο περιβάλλον υποστήριξης του ΚΣΗΔΕ μπορείτε να απαντήσετε προς το άτομο που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει το αίτημά σας. Γράφετε στο πλαίσιο κειμένου και επιλέγετε Post Replay.