1. Καταχώρηση αιτήματος και περιγραφή προβλήματος

Για την καταχώρηση και περιγραφή ενός προβλήματος επιλέγετε Καταχώρηση αιτήματος.

   

Εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο περιγράφετε το πρόβλημα του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Μπορείτε:

  1. να επισυνάψετε ένα αρχείο επιλέγοντας Περιήγηση.
  2. να στείλετε το αίτημα στο helpdesk τσεκάροντας την Αποστολή στο helpdesk.
Επιλέγετε Αποστολή.
   

Αν δείτε το Ιστορικό αίτησης για τον συγκεκριμένο υπάλληλο, θα δείτε ότι έχει ενημερωθεί με την περιγραφή του αιτήματός σας.