1. Ξεκλείδωμα λογαριασμού

Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως επαναλαμβανόμενες προσπάθειες εισαγωγής κωδικού ή παραλαβής OTP, όπου ο λογαριασμός κλειδώνει.

   

Έστω ότι έχετε ενημερωθεί (είτε με email, είτε με μήνυμα μέσα από την πλατφόρμα του ΚΣΗΔΕ (1), είτε με άλλον τρόπο) ότι ο λογαριασμός ενός υπαλλήλου έχει κλειδωθεί.

Στην καρτέλα του συγκεκριμένου υπαλλήλου επιλέγετε Ξεκλείδωμα λογαριασμού (2).

Μετά την ενέργεια εκ μέρους σας, το Ιστορικό αίτησης του υπαλλήλου ενημερώνεται ότι Ο λογαριασμός ξεκλειδώθηκε (3).