2. Ενέργειες ακύρωσης διαδικασίας έκδοσης ΨΠ

Εφόσον ως Διαχειριστής ΨΠ γνωρίζετε την αναγκαιότητα ακύρωσης της διαδικασίας έκδοσης  του ψηφιακού πιστοποιητικού για συγκεκριμένο υπάλληλο, αναζητάτε τον υπάλληλο με ένα από τους δυνατούς τρόπους.

      

Στη θέση που θα εμφανισθεί ο υπάλληλος επιλέγετε το μπλε μικρό εικονίδιο για τις Λεπτομέρειες του υπαλλήλου.

   
Ενημερώνεστε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού. π.χ. Αναμένεται ο έλεγχος των στοιχείων του χρήστη. Επιλέγετε Ακύρωση διαδικασίας έκδοσης ΨΠ.
   

Στο αναδυόμενο μήνυμα επιλέγετε Έγκριση (εφόσον είστε σίγουροι για την ακύρωση).

   
Στο περιβάλλον του ΚΣΗΔΕ ενημερώνεστε ότι Η έκδοση του πιστοποιητικού ακυρώθηκε!