1. Πότε γίνεται Ακύρωση Έκδοσης ΨΠ

Ακύρωση έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού πραγματοποιείται πριν την έκδοσή του με επιτυχία.

   

Ακύρωση της διαδικασίας έκδοσης πριν γίνει η ταυτοποίηση στοιχείων μεταξύ taxisnet και Αστυνομίας

Παραδείγματα:

1. Αναμένεται ο έλεγχος των στοιχείων του χρήστη 

   

2. Αναμένεται η έγκριση της αίτησης έκδοσης του πιστοποιητικού 

   

Ακύρωση της διαδικασίας έκδοσης αφού γίνει η ταυτοποίηση και οριστεί username από τον δικαιούχο

Παραδείγματα:

1. Αναμένεται η υπογραφή της αίτησης 

   


2. Αναμένεται η έκδοση του πιστοποιητικού