1. Πότε γίνεται ανάκληση Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Για να μπορεί να γίνει ανάκληση Ψηφιακού Πιστοποιητικού (ΨΠ) χρειάζεται αυτό να έχει ήδη εκδοθεί με επιτυχία.

   

Εφόσον ως Διαχειριστής ΨΠ γνωρίζετε την αναγκαιότητα ανάκλησης του ψηφιακού πιστοποιητικού για συγκεκριμένο υπάλληλο, αναζητάτε τον υπάλληλο με ένα από τους δυνατούς τρόπους.

     

Επιλέγετε το μπλε μικρό εικονίδιο για τις Λεπτομέρειες του υπαλλήλου.

   
Στην καρτέλα του υπαλλήλου βλέπετε την Ανάκληση πιστοποιητικού και την επιλέγετε.
   

Χρειάζεται να καταγράψετε γιατί προχωράτε στην Ανάκληση πιστοποιητικού. Οι κατηγορίες ανάκλησης πιστοποιητικού είναι δύο (2):

  • Μετά από αίτημα υπαλλήλου
  • Μετά από απόφαση του φορέα/ δικαστικής αρχής/ εποπτικής αρχής
   

Από τις παραπάνω κατηγορίες επιλέγετε τη συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά στον υπάλληλο.

   

Στο πλαίσιο της Περιγραφής μπορείτε να καταγράψετε περισσότερες λεπτομέρειες και στη συνέχεια επιλέγετε την Επιβεβαίωση.