2. Ενέργειες εκ μέρους του υπαλλήλου δικαιούχου ΨΠ

Ο υπάλληλος δικαιούχος ψηφιακού πιστοποιητικού λαμβάνει email με θέμα: ΚΣΔΕ: Ανάκληση ψηφιακού πιστοποιητικού. Ο υπάλληλος ενημερώνεται ότι εσείς ως Διαχειριστής έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία ανάκλησης καθώς και για τον λόγο της ανάκλησης αυτής. Χρειάζεται ο υπάλληλος να επιλέξει Ανάκληση.

   
Ο δικαιούχος του ΨΠ συνδέεται με τους κωδικούς taxisnet.
   

Ο υπάλληλος ενημερώνεται ότι το Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας επιλέγει Αποστολή για να προχωρήσει στην Ακύρωση.

   
Στο περιβάλλον του ΚΣΗΔΕ παρουσιάζεται μήνυμα ότι Η ανάκληση του πιστοποιητικού ολοκληρώθηκε!